lördag 30 november 2013

Svenska husJag vill rekommendera alla Katarina Dunérs serie Svenska hus från 1995, nu tillgänglig på SVT:s Öppet arkiv. Det första avsnittet är en fantastisk resa genom historisk landsbygdsbebyggelse från Västerbotten till Dalarna till Lappland till Öland och Gotland. magiskt foto, hypnotiskt långsamt tempo, fokus på det materiella, hur husen byggdes av de material som fanns till hands just på platsen. Börjar: "Byggnaden är en återklang av marken, träden, ljuset..."

tisdag 19 november 2013

Tonsättarfestival 2013: Unsuk Chin

Den koreanska kompositören Unsuk Chin stod för majoriteten av all musik som framfördes på konserthusets traditionsenliga tonsättarfestival, som ägde rum förra veckan. Jag hade förmånen att i lördags få se ett program bestående av en violinkonsert, en cellokonsert, samt scener ur Chins första opera Alice in Wonderland.

Unsuk Chin

Jag skall utan omsvep erkänna att jag inte är en van konsument av nutida konstmusik, och att jag dessutom bär på en och annan fördom mot denna musikform - kanske var det därför som jag blev så oerhört berörd. Förväntningar är en stor del av en kulturupplevelse, och då jag möjligen förväntade mig att inte förstå blev effekten så mycket större när jag blev som bortsvept av konserten. 

Unsuk Chins musik är modern, absolut, och det finns knappast några melodiska teman som återkommer, men det finns en spänning, densitet och dramaturgi som fångar lyssnaren direkt och håller uppmärksamheten ända i i mål. Just spänning är ett ledord, det är oväntade och dynamiska vändningar, hela tiden med befriande överraskande inslag. Taktarter och tonarter är ständigt föränderliga, men det finns en tydlig röd tråd och riktning som tillåter lyssnaren att "vila" i spänningen.

Dirigent Susanna Mälkki och Viviane Hagner
Violinkonserten leddes av solisten Viviane Hagner, som med strålande elegans visade vägen genom det dramatiska och stämningsfulla stycket. Alban Gerhart var cellosolist, och även om jag inte tilltalades fullt lika mycket av detta stycke spelade han med en nästan otäck precision, och dessutom framförde han hela detta mycket komplicerade stycke utan noter.

Efter paus var det dags för scener ur Alice in Wonderland, och det var för mig konsertens höjdpunkt. Otroligt dramatiska scener, med mycket humor och hisnande fantasisprång; en värdig tonsättning av Lewis Carrolls mästerverk från 1865. Sammantaget en underbar konsert signerad en enastående tonsättare.

torsdag 14 november 2013

Don Cherrys ABF-studiecirkel


Don Cherry var en av (fri)jazzens stora -- spelade med Ornette Colemans banbrytande band, etc. Så jag tycker att det är rätt kul att i en understreckare i SvD hitta att han 1967-68 faktiskt ledde en studiecirkel (!) på ABF i Stockholm. Det gamla sosse-Sverige möter det internationella avantgardet!

”1967–1968 spelar de [Bernt Rosengren och Don Cherry] mycket tillsammans. Inte minst i de studiecirklar som Don Cherry leder om söndagarna på ABF-huset. Kurserna handlade om improvisation och komposition och deltagarna bestod av en liten grupp musiker med bland andra Rosengren, Falay och Bengt 'Frippe' Nordström. I en skriven rapport från Don Cherry framgår hur de ingående studerar turkisk 9/8-rytm genom att tålmodigt spela den och hur de gemensamt kommer fram till melodiernas avgörande betydelse för improvisationerna, precis vad Cherry en gång lärde från Ornette Coleman.”