lördag 30 november 2013

Svenska husJag vill rekommendera alla Katarina Dunérs serie Svenska hus från 1995, nu tillgänglig på SVT:s Öppet arkiv. Det första avsnittet är en fantastisk resa genom historisk landsbygdsbebyggelse från Västerbotten till Dalarna till Lappland till Öland och Gotland. magiskt foto, hypnotiskt långsamt tempo, fokus på det materiella, hur husen byggdes av de material som fanns till hands just på platsen. Börjar: "Byggnaden är en återklang av marken, träden, ljuset..."

Inga kommentarer: