lördag 28 januari 2012

There is power in a union

I dessa tämligen deprimerande tider av nedskärningar i offentliga sektorn, utförsäljning av offentliga tillgångar, EMU-katastrofer, vårdskandaler och socialdemokratisk kris är det min absoluta övertygelse att det politiska samtalet behöver ta större plats i tillvaron, kanske även här på bloggen. Själv befinner jag mig i politiska diskussioner allt oftare, och jag hoppas och tror att vi står inför en tid av ökat intresse av politik och debatt. Men även om det behövs mer analys, djupare insikt och ökad förståelse i många lägen kan det emellanåt vara nog så viktigt med ett uppmuntrande ord på vägen, och vem vore väl mer lämpad att leverera ett sådant än Billy Bragg?

Inga kommentarer: