tisdag 28 augusti 2012

Fogelvue över Stockholm, 1868

En nyutkommen bok, Carl Johan Billmark. Stockholm Paris Europa, av Bo Wingren har på sistone föranlett textere i DN och SvD om landskapsmålaren och panoramamakaren från 1800-talets andra hälft Carl Johan Billmark. Jag har inte mycket att tillägga, utan vill bara peka på hur fascinerande Billmarks "Fogelvue över Stockholm" från 1868 är, och rekommendera de två texterna.


Magnus Bremmer i SvD 28 augusti: "Ögonblick av en självbild i förvandling" (dålig rubrik på en bra text) Lars Linder i DN 3 januari.

Inga kommentarer: