söndag 30 juni 2013

Söndrums folkets hus, augusti 1898

"en vårdkas för den nya tiden"

Den 7 augusti 1898 invigdes Söndrums folkets hus i Söndrum, ett par kilometer väster om Halmstad. Söndrum var då ute på landet, dominerat av bondgårdar, men där fanns ett stort stenbrott och därför startades också ett folkets hus där, på initiativ av stenhuggarnas fackförening och tillsammans med transportarbetarnas fackförening. På invigningen deltog 300 personer, och en liberal (!) redaktör från Helsingborg talade. Jag har cyklat förbi den oansenliga röda byggnaden, som nu står mitt inne i ett villaområde, mängder av gånger. Och tycker därför att detta citat ur Hallands-Posten från dagen efter invigningen, 8 augusti 1898, är så fascinerande för hur huset en gångs sågs.
"Det gör ett egendomligt intryck att de den röda fanan vaja öfver böljande sädesfält och gröna ängar som en vårdkas för den nya tid, hvilken håller på att bryta in äfven ute på landsbygden. Kyrkan, som så länge dominerat ensam öfver dåsande bondgårdar, har fått en granne, som så obetydlig och anspråkslös han ännu kan synas vara, dock står där som en hotande påminnelse om en fara, som dag för dag rycker allt närmare in på dess egna murkna murar."
---
informationen och citatet ur boken Samling kring en idé: Söndrums folkets hus 1898-1998.

1 kommentar:

Roger sa...

Söndrums Folkets Hus har nu även en hemsida.Den ligger i Sondrum.se Söndrums Webbplats - http://sondrum.weebly.com/soumlndrums-folkets-hus.html