måndag 5 mars 2012

Strindbergskulten

Så här under Strindbergsåret (100 år sedan han dog) kan det vara lönt att plocka fram följande delikata sågning av litteraturvetaren Victor Svanberg, ur det första numret av tidskriften Spektrum, hösten 1931. Svanberg ser, skriver Johan Svedjedal, "Strindberg som präglad av en dyster och intolerant religion, och av en patriarkal, borgerlig kultur, genomsyrad av kapitalismens småaktighet och småsnålhet - ett socialt arv som gjorde honom till en 'hustyrann', benägen att sätta sig själv först, hindra sina hustrur från att göra yrkeskarriärer och svartsjukt stänga in dem i kvävande traditionella hustruroller." Och vidare, Svanberg:
"Strindbergskulten är en reaktionär företeelse, en hämsko på nutida kulturarbete. /.../ Låt oss göra klart vad han var: en mellantidsvarelse med gammaldags hårda nävar och modernt svaga nerver. En sjukling att tycka synd om. En period att övervinna."
Så att vi inte tror att Strindbergs enda kritiker varit de konservativa under hans egen tid.

---
Citerat ur Johan Svedjedals Spektrum: Den svenska drömmen (Wahlström & Widstrand, 2011)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Underbart! Redan på gymnasiet tyckte jag Strindberg var våldsamt överskattad, och resten av livet har inte fått mig att ändra uppfattning. Dina citat är på pricken, och jag kommer att använda dem så ofta jag kan! Tack/Kulturtanten Britt

Erik Bengtsson sa...

Tack för kommentaren, Britt!