tisdag 22 maj 2012

Bara män i Kupé

På musiksidan i senaste numret av SJ:s tidning Kupé (maj 2012) finns ett tydligt exempel på vad bristande genusperspektiv kan resultera i. Musikredaktionen listar månadens skivor och har då valt ut Joel Alme, Love Antell, Soundtrack of Our Lives och the Nomads, alltså fyra skivor av män. Jag vet att vi på Längre inåt landet har gjort oss skyldiga till ett flertal liknande inlägg, och jag tycker om samtliga dessa artister och band, så det här inlägget handlar inte om att korsfästa någon utan bara om vikten att tänka efter. Att i ett månatligt magasin som ägnar en av 100 sidor åt musik inte ha med en enda kvinna är tråkigt på så många sätt. Det är dags för ökade perspektiv och större förståelse, och så länge man oemotsagd kan bedriva journalistik på det här sättet måste protester höras.

I krönikan bredvid de fyra recensionerna skriver musikredaktören Mattias Boström om hur besviken han oftast blir då han går på livekonserter och lyckas i sitt resonemang endast nämna manliga artister och band som Fleet Foxes, Bon Iver och Arcade Fire (där visserligen två av sex medlemmar är kvinnliga). Han skriver även att det är hans sista krönika för Kupé, som står inför en stor omgörning. Låt oss hoppas att den nya musikredaktionen har en större medvetenhet.

Inga kommentarer: