söndag 6 maj 2012

Könens isärhållande och ett inre rum

För några veckor sedan, en fantastiskt fin dag i Hökarängen med funkispromenad, konsthallsbesök och pizza, blev Längre inåt landets mansrolls-bokcirkel klar med sin första bok: Carin Holmbergs Det kallas kärlek från 1993. Det finns mycket att diskutera utifrån denna bok, som handlar om könsroller och maktordning i barnlösa par som ser sig själva som jämställda, men jag ska här bara plocka upp en tråd.

Holmberg säger på ett ställe i boken att genussystemet i förhållandet bygger på två delar: (1) könens isärhållande, och (2) den manliga normens primat. Könens isärhållande är att man skiljer på manligt och kvinnligt, gör olika saker, umgås i olika (homosociala) kretsar och så vidare. Den manliga normens primat är att typiskt manliga egenskaper och värderingar av saker upphöjs till allmän norm som även kvinnor berörs av, medan män inte behöver internalisera egenskaper och värderingar som är vanligare bland kvinnor. Holmberg menar att bland de par som hon intervjuat så är männen mer aktiva i könens isärhållande, och kvinnorna i att upprätthålla den manliga normens primat. De intervjuade männen säger att de spenderar tillräckligt mycket tid med sin partner medan kvinnorna säger att de kunde spendera mer tid ihop som par, och männen betonar att det är viktigt med aktiviteter utanför förhållandet, och de tycker att deras sambos borde vara mer aktiva på det planet. Holmberg menar att de intervjuade kvinnorna i högre grad vill gå upp i förhållandet, medan männen pratar om att det "inskränker deras frihet", etc. På detta sätt är männen mer aktiva i genussystemets första del, könens isärhållande. Kvinnorna, menar Holmberg, internaliserar i hög grad "manliga" normer i stort och smått, och är därför aktiva i att upprätthålla del två av genussystemet, den manliga normens primat.

Och själva poängen om könens isärhållande fascinerar mig utifrån den diskussion so vi haft på den här bloggen om gubbrock, Uffe och "män som längtar bort". Som Waylon Jennings sjunger i "Freedom to Stay":

"I tied my bandana, took my pack from the floor
You were still sleeping, as I stood at the door
Once more i was heading to, God only knows where"

Låtens berättare sticker alltså, ut till sitt ramblin' liv, innan kvinnan har vaknat: det är inte som att han berättat för henne att han ska sticka. Och jag tänker mig att detta är ett uppskruvat exempel på könens isärhållande, både på planet att göra saker och på planet vad man tänker: det är inget snack om att Waylon-låtens berättare skulle berätta för kvinnan att han var på väg bort, och än mindre snack om att hon skulle få följa med. Den klassiska rock-gubbe-schablonen är, tänker jag mig, en person som har drivit upp könens isärhållande till extrema nivåer: mellan könen finns det en stor del av vad man tänker som man inte berättar för varandra, och en stor del av vad man gör gör man inte tillsammans. Och det ter sig för mig bisarrt när det antar Uffe- eller "Freedom to Stay"-proportioner, men samtidigt tror jag att det är grundat i något allmängiltigt och rimligt: varje persons behov av ett eget inre rum. Saker som man inte berättar för andra, annat än i ovanliga situationer, av någon anledning: för att tankarna är pinsamma, alltför personliga, inte av intresse för andra, eller något.

Och jag tänker mig att "könens isärhållande" i Holmbergs bemärkelse är relaterat till, på ett uppsvullet sätt, till behovet av "ett inre rum", och undrar varför Uffe-typens inre rum som ingen har tillgång till, är så extremt stort: varför omfattar inte berätta-regeln så mycket?

Inga kommentarer: