tisdag 28 februari 2012

Proustpassager, 5: en fristående och fortlöpande essay i subjektiv psykologi


"Själens långa klagan när den tror sig leva instängd i sig själv är alltså endast skenbart en monolog, eftersom ekot från verkligheten förändrar den, och en människas tillvaro är som en fristående och fortlöpande essay i subjektiv psykologi, som ändå på visst avstånd påverkar en annan människas tillvaro och formar 'handlingen' i dess rent realistiska roman, varefter vändpunkterna i denna roman i sin tur påverkar den psykologiska essayen och förändrar dess inriktning."

Inga kommentarer: